Follow Us

Copyright 2016 Studio Boss
All Rights Reserved

Studio Boss is your natural partner in photography and film.
When you buy photo and video services you search for something special. With us you have a partner / vendor that gives you the service, are committed and available and supply quality.
In addition, you do get photographers that are personal and responsive to your requests and questions.
You will find us both nationally and internationally, and we have a wide range of clients.
Being the biggest is not a goal in itself, but to be among the best and to deliver high quality is always important for us

Studio Boss är er självklara partner inom fotografi och film.
När ni köper foto och filmtjänster söker ni något speciellt. Hos oss får du en partner / leverantör som ger dig service, är engagerad och tillgänglig samt levererar kvalitet.
Dessutom får du fotografer som är personliga och lyhörda inför dina önskemål och frågor.
Du finner oss både nationellt och internationellt samt att vi har ett brett spektra av uppdragsgivare.
Att vara störst är inte en målsättning i sig, men att vara bland de bästa och att leverera hög kvalitet är alltid viktigt för oss.